Våra Tjänster

Snöskottning & isborttagning

 
 

Vi erbjuder Snöröjning och takskottning för företag och fastighetsbolag. Vi skottar stora och små industritak, skottar och sandar gångvägar och sköter snöröjning av trottoarer, parkeringar m.m. Ofta jobbar vi på avtal för hela vintern med avtalsskottning, på vis kan du känna dig trygg och har en hantering oavsett om det är mycket eller lite snö. 


Vi skottar också åt mindre fastighetsägare / större villor. Här är vi snabbt på plats för att göra garageuppfarten snöfri eller att skotta en gång från ytterdörr till postlåda – alla dagar i veckan. Har du inte ett avtal? När du ringer kan vi ordna så att skottningen sätter igång omgående.

Våra avtal

Vi tar fullt ansvar för eventuella skador gentemot tredje man under avtalstiden. 

Ta kontakt med oss redan idag för ett säkert tak i vinter. 

Vår personal är utbildade och licensierade enligt SKOTTA SÄKERT. Licensieringen garanterar att de har rätt kompetens, utrustning och försäkringar för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt

Avropsavtal

När du ringer så kommer vi och skottar inom 48 timmar. Vi bär fullt ansvar för eventuella skador på tredjeman eller egendom under tiden vi utför arbete på ditt tak.

Bevakningsavtal

Innebär att MB Team bevakar din fastighet och skottar vid behov med beredskap att rycka ut dygnet runt.


MB Team utför tjänster inom

Klicka på respektive område för mer information