Våra Tjänster

Sanering & AvfuktningAll luft innehåller en viss mängd fukt, som kan orsaka mögel och andra skador på nästan alla slags material om luftfuktigheten är tillräckligt hög. En viktig orsak till fuktproblem på vindar och i krypgrunder är att vi isolerar våra hus bättre än förr och använder effektivare uppvärmningssystem.

 

Fuktig miljö i ett hus är en grogrund för mögelangrepp, röta såsom i extrema fall äkta hussvamp. Det kan orsaka skador och medföra dyra reparationer och i värsta fall kan man behöva riva och ersätta skadade delar. Risken för fuktskador är störst på vintern när taket och vindsutrymmet blir kallare. Genom att förebygga och/eller åtgärda fuktproblem på vinden och krypgrunden tryggar du värdet i ditt hus. Varm utomhusluft kan bilda kondens när den strömmar in i krypgrunden och kyls ner. Fukten kan öka genom avdunstning från krypgrundens markyta. Fukten kan tränga in från omgivningen och marken runtom genom sprickor och otätheter i grunden eller dålig dränering. Alla hus och alla situationer är unika. Därför genomför vi avfuktning med hänsyn till just ditt hus. Principen är att minska den relativa luftfuktigheten med hjälp av en avfuktare. Om det redan uppstått fuktskador sanerar vi dem innan vi installerar avfuktare.

 

Kontakta oss gärna för en offert. 

MB Team utför tjänster inom

Klicka på respektive område för mer information