Om oss

MB Team

MB Team är ett företag vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av arbetet. Vi strävar efter att göra kundens intresse till vårt och därmed alltid se till att slutprodukten blir så bra som det kan bli. 


Vår vision är att ge dig som är kund god service och hög kvalitet på alla tjänster vi utför. Vi anpassar alla våra tjänster efter din verksamhet och erbjuder relevanta och kostnadseffektiva lösningar som vi skräddarsyr efter dina behov.

Certifierade & 

Försäkrade

För att värna om våra medarbetare besöks företagshälsovården kontinuerligt enligt avtal. Vid önskemål att få ta del av MB Teams certifikat, intyg och tillstånd kontakta oss.

Mb Team har kollektivavtal samt Fora försäkring

Våra medarbetare måste alltid bära sina ID06-kort synligt på arbetsplatsen. 


ID06 - Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning - är ett standardavtal som tagits fram av Byggbranschen i samverkan.

Vi har företagsförsäkring via IF. Vår företagsförsäkring innefattar skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar.

Kvalitetspolicy

 

Kunderna skall alltid vara nöjd med utförda insatser. Detta skall MB Team uppnå genom att:

 • Hålla maskiner och utrustning i ett gott och ändamålsenligt skick.
 • Tillhandahålla motiverad och kunnig personal
 • Ha en hög tillgänglighet

För att bibehålla hög kvalitet och sträva efter ständiga förbättringar förväntas medarbetarna aktivt bidraga med sitt yrkeskunnande och engagemang. Ett välförankrat och systematiskt arbetssätt skall leda till goda referenser för ytterligare affärer och skall ge upphov till goda kundrelationer.

Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet innhåller arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöpolicyn ska verka för att minimera dessa risker och för att se till att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs. En god arbetsmiljö skapar trygghet om olycksfall, belastningsskador och sjukdomar kan minimeras. Men en bra miljö på arbetet handlar inte bara om en riskfri arbetsplats. De anställda ska också trivas och kunna utvecklas i sitt arbete. En förutsättning för detta är en öppen attityd och en kontinuerlig dialog med samtliga medarbetare. Företaget kan dock inte ensam skapa en god arbetsmiljö.


Alla anställda måste i det dagliga arbetet ta ett personligt ansvar för sin egen hälsa och miljön kring dem, samt följa de regler kring säkerhet som tillämpas på arbetsplatsen. 

Det åligger därför på var och en, att inte bara följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på, och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.


En god arbetsmiljö minskar frånvaron och ökar trivseln hos våra medarbetare. I förlängningen växer förutsättningen för en god ekonomi och företagets konkurrenskraft förstärks. Vi som företag har kunskap om riskerna i verksamheten och om vilka skyddsåtgärder som finns. Vi ska göra vårt yttersta för att verka för en säker och trygg arbetsmiljö, där personalen känner stimulans och utvecklings-potential i sitt dagliga arbete.

Säkerhetspolicy

Byggbranschen är en bransch med många farliga moment & maskiner. Därför strävar vi på MB Team efter att alltid lägga högt fokus på såväl vår egen som andras säkerhet, men också saker & egendom i vår omgivning.

 

Vi strävar efter:

 • Att vara rädd om sin egen & andras säkerhet & hälsa
 • Att skydda eller ta bort saker kring arbetsplatsen som kan skadas
 • Att använda skyddsanordningar till maskiner & verktyg
 • Att använda fallskydd & övriga skyddsanordningar när sådant krävs
 • Att samtliga maskiner & verktyg skall vara stöldmärkta
 • Att förstahjälpen & brandsläckare ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen
 • Att använda rätt personlig skyddsutrustning till aktuellt jobb
 • Att alltid vara noggrann & tänka på säkerheten en extra gång
 • Att ta lärdom, & alltid sträva efter förbättring